regulator grzejnik

Ciepło do domu dostarcza pompa ciepła

Ciepło potrzebne w domu możemy otrzymać w wyniki spalania paliw chemicznych lub zużywania na ten cel energii elektryczne. Ponieważ cena jednostki energii cieplnej otrzymywanej z energii elektrycznej jest najwyższa z wszystkich dostępnych źródeł energii  bezpośrednie grzanie domu prądem elektrycznym jest nieopłacalne. Pompa ciepła pozwala przy pomocy dostarczonej do niej energii elektrycznej pobrać z otoczenia około trzy razy więcej energii cieplnej niż pobrana energia elektryczna. Ponieważ w pompie ciepła pobrana energia elektryczna w końcowym rachunku także zamieniana jest w ciepło użyteczne, to jednostka ciepła dostarczona do domu przez pompę ciepła jest cztery razy tańsza od ceny jednostki energii elektrycznej i nie licząc kosztów instalacji należy do najtańszych jednostkowych kosztów energii.

 

Jak działa pompa ciepła

 

Pompa ciepła jest układem termodynamicznym składającym się ze sprężarki zaworu dławiącego i dwóch wymienników ciepła, parowacza, w którym pobieramy ciepło z otoczenia i skraplacza, w którym oddajemy ciepło pobrane w parowaczu wraz z ciepłem powstałym z energii dostarczonej do sprężarki. Wydajność cieplna określana jako stosunek ciepła oddanego w skraplaczu do energii zużytej przez sprężarkę wynosi nawet czterysta procent. Pompa cieplna działa odwrotnie do lodówki, czy zamrażarki.

 

Na czym polega problem z grzaniem przy pomocy pompy ciepła

 

Pompa ciepła przystosowana do grzania domu jest gabarytowo porównywalna z kotłami CO i kosztuje około dwa razy więcej. Skraplacz pompy ciepła oddaje ciepło przez wymiennik ciepła do instalacji CO lub instalacji c.w.u. Problemem jest znalezienie źródła ciepła. Pompa ciepła może pobierać ciepło ze źródeł ciepła o temperaturze nawet minus trzydzieści stopni Celsjusza i podnieść temperaturę tego ciepła w skraplaczu nawet do stu stopni Celsjusza. Pierwszy problem sprowadza się do tego, że jeśli obniżymy temperaturę źródła ciepła poniżej zera, to woda zacznie zamarzać tworzący się lód będzie stanowił barierę przy dalszym pobieraniu ciepła. Dlatego powietrze nie jest dobrym źródłem ciepła dla pompy ciepła szczególnie zimą. Jedynym ogólnie dostępnym w związku z tym źródłem ciepła jest ziemia. Ciepło z ziemi możemy pobierać instalacją położoną w ziemi poziomo lub pionowo. Instalację położoną poziomo należy zakopać na głębokości większej niż głębokość przemarzania. Jeśli instalacja będzie zakopana płycej to po zamarznięciu ziemi sprawność instalacji spadnie. Jeśli decydujemy się na instalację położoną pionowo to trzeba wykonać odwiert odpowiedniej głębokości. Aby było możliwe pobranie z ziemi wystarczającej ilości ciepła odwiert powinien być głęboki na kilkadziesiąt metrów. Należy pamięta, że to ile ciepła będzie można pobrać z odwiertu zależy od warunków geologicznych panujących w odwiercie i można to stwierdzić tylko doświadczalnie. Jeśli decydujemy się na poziomie położenie instalacji, to należy pamiętać, że powierzchnia działki na której kładziemy instalację pobierającą ciepła  powinna być co najmniej dwa razy większa od powierzchni ogrzewanego domu. Należy też pamiętać, że cena pompy ciepła nie stanowi nawet połowy kosztów całej instalacji.

Dodaj komentarz