tłumaczenia przysięgłe

Tłumaczenia przysięgłe

Zgodnie z ustawą o języku polskim nasz język ojczysty w granicach państwa powinien być używany do działalności publicznej oraz w obrocie prawnym. Właśnie dlatego dokumenty urzędowe, firmowe lub prywatne sporządzone w innym języku, muszą być przetłumaczone i dostarczone w języku polskim. Może się również zdarzyć odwrotna sytuacja, gdy za granicami naszego kraju dokumenty sporządzone po polsku wymagają tłumaczenia na język danego kraju. W obydwu wypadkach niezbędne jest skorzystanie z usług tłumacza przysięgłego.

Jak wybrać dobrego tłumacza przysięgłego?

Choć wydaje się to oczywiste, to niezwykle istotna jest znajomość języka ojczystego na bardzo wysokim poziomie. Niezbędne jest również biegłe posługiwanie się językiem obcym. Tworzone przez niego tłumacza przysięgłego tłumaczenia powinny być wierne oryginałowi, a jednocześnie dociągnięte pod względem stylistycznym oraz zgodne z zasadami gramatyki i interpunkcji.

Poza czysto językowymi wymogami, tłumacz przysięgły musi spełniać wymagania formalne, odnoszące się między innymi do układu graficznego tekstu. Nie bez znaczenia jest również staż pracy tłumacza, któremu będziemy gotowi w zaufaniu powierzyć swoje dokumenty osobiste i urzędowe.

Jednym z tłumaczy przysięgłych godnych polecenia jest Wioletta Gołębiowska, tłumacz przysięgły języka francuskiego. Wykonywane przez nią tłumaczenia są na bardzo wysokim poziomie. Więcej na ten temat możemy się dowiedzieć na stronie internetowej http://golebiowska.fr/tlumaczenia-przysiegle/.

Dodaj komentarz