agrest krzak

Uprawiamy agrest w ogródku

Agrest jest krzewem o wysokości około półtora metra. Agrest nie korzeni się zbyt głęboko i w przeciwieństwie do porzeczek wymaga podlewania. Sadzonki agrestu sadzimy na żyznej glebie wzbogaconej nawozem organicznym, najlepiej obornikiem. Dołek pod sadzonkę powinien być na tyle duży, aby sadzonka swobodnie się w nim zmieściła. Sadzonkę zakopujemy trochę głębiej, niż rosła w szkółce. Agrest jest wrażliwy na zachwaszczenie i go systematycznie odchwaszczać.

 

Przycinanie i prowadzenie krzaku

 

Agrest najlepiej owocuje na krótkich pędach. Krzak należy tak prowadzić, aby na krzaku było do szesnastu pędów. Corocznie pozostawiamy cztery młode pędy. Ponieważ obfite owocowanie odbywa się na pędach jednorocznych, dwuletnich, trzyletnich i czteroletnich, to pozostawiając każdego roku po cztery najsilniejsze młode pędy mamy prawidłowo ukształtowany krzak agrestu.

 

Wymagania glebowe i klimatyczne

 

Obfite owocowanie agrestu uzyskujemy na glebach żyznych , najlepiej utrzymujących odpowiednią wilgotność. Jednakże agrest jest wrażliwy na wysoki poziom wody gruntowej. Agrest jest odporny na niskie temperatury i przymrozki. Jedynie bardzo silne przymrozki mogą zniszczyć wcześnie zakwitające kwiaty agrestu. Jest też niewrażliwy na wiatr.

 

Odmiany agrestu

 

Poszczególne odmiany agrestu nie różnią się zbytnio od siebie. Z punktu widzenia estetycznego są odmiany o zielonych owocach i o owocach w kolorze czerwonobrązowym. W niewielkim stopniu różnią się plennością, wielkością owoców. Niektóre odmiany mają niedużą odporność na choroby, w szczególności na mączniaka. Dlatego nie jest zalecane sadzenie odmian biały triumf, czerwony triumf i rzeszowski.

 

Owocowanie agrestu

 

Agrest owocuje od końca czerwca do początku sierpnia. Owoce agrestu są trwałe i mogą jako dojrzałe spoczywać na krzakach nawet trzy tygodnie. Należy jednak pamiętać, że zbyt długo wiszące na krzaku dojrzałe owoce agrestu samoistnie pękają. Skłonność do pękania mają bardziej odmiany o większych owocach, niż o mniejszych owocach. Odmiany słodsze, szczególnie o owocach czerwonobrązowych wspaniale nadają się do konsupcji bezpośrednio z krzaka.

 

Choroby agrestu

 

Najgroźniejszą chorobą agrestu jest amerykański mączniak agrestowy. Od wiosny poraża młode pędy i liście, a owoce porażonego krzaka pokrywają się brązowym nalotem. Jedyną metodą walki jest oprysk chemiczny.

Dodaj komentarz